Wednesday, 11 April 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2

Pelan Pengajaran (RPH)


Tarikh/ Hari                     :         2.4.2012 / Isnin                                    
Masa                               :         7:50 - 8:50 (60 minit)                                              
Kelas                               :         Tahun 2                                                     
Bil. Pelajar                       :         27 orang                                                                     
Mata pelajaran                :         Matematik KSSR                                                                             
Tajuk 2                             :       Tambah Dalam Lingkungan 1000                

Standard Pembelajaran  :
2.2 : Menambah sebarang tiga nombor.

Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
(i)  menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula. 

Pengetahuan Sedia Ada :
i. Murid-murid kenal nombor hingga tiga digit.
ii. Murid sudah menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
   hingga 1 000.

Konsep : Penambahan tanpa mengumpul semula.
Bahan :  carta petak, kad gambar, lembaran kerja, kad tugasan kumpulan.
Nilai : Berani, bekerjasama, bertanggungjawab.

Kemahiran :
i. Operasi asas tamabah dalam lingkungan 9.
ii. Mengira operasi tambah tanpa mengumpul semula.
1

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(5 minit)
1. Menyebut dan mengeja perkataan  berkaitan tambah.
2. Tambah tiga
 nombor satu digit dalam lingkungan 9.
1.Mempamerkan kad perkataan.

2.Pamerkan kad imbasan  tambah tiga nombo satu digit dalam  lingkungan 9.

1. Menyebut dan mengeja perka-  taan yang dipamerkan.
2. Menjawab hasil tambah tiga
nombor satu didgit dalam
 lingkungan 9 secara lisan.

BBM :
- kad perkataan
- kad imbasan
- 3 soalan
1) 2+1+2=
2) 3+2+4=
3) 1+2+5=
2. Perkem-
bangan
Langkah 1
(10 minit)

1.Mengira jumlah tiga kumpulan gambar.
2.Membina ayat
matematik tambah.

1. Minta murid mengira  jumlah tiga kumpulan
 gambar yang dipamer kan.
2. Bimbing murid
membina ayat
 matematik tambah.
1. Mengira jumlah tiga kumpulan
gambar yang dipamerkan.
2. Membina ayat matematik tambah

BBM :
- kad gamar
 Contoh ayat matematik:
- 200 + 43 + 5=          
Langkah 2
(10 minit)

Menulis ayat matematik tambah dalam bentuk lazim.
1. Menerangkan cara menulis ayat matematik
tambah dalam bentuk lazim pada carta petak.


2
1. Murid mendengar penerangan
guru.
-Contoh soalan
1. 200+43+5= 

2
0
0


4
3
+


5
                     
Langkah 3
(10 minit)

1. Aktiviti kumpulan.
2. Mengira hasil  tambah tiga nombor
hingga tiga digit dalam kumpulan
 kecil.
3. Menulis ayat-  matematik dalam bentuk lazim.
1. Edar kertas tugasan kepada  kumpulan (satu soalan setiap
kumpulan).
2. Minta murid menulis semula ayat matematik
dalam bentuk lazim pada kad tugasan kumpulan.
3. Minta murid bincang  dan tuliskan hasil
tambah soalan diberi.
4. Minta setiap kumpulan bentangkan hasil tugasan kumpulan.
1. Menuliskan ayat matematik  dalam bentuk lazim.
2. Mengira hasil tambah tiga nombor diberi.
3. Menulis hasil tambah dalam
bentuk lazim pada kad tugasan.
4. Wakil kumpulan bentangkan hasil tugasan kumpulan.
BBB:
kad tugasan
kumpulan
Contoh soalan
1. 420+51+3
+

Langkah 4
(15 minit)
1. Menjawab  soalan tambah tiga
nombor pada lembaran kerja.
1. Guru edar lembaran kerja kepada murid.


1. Murid mengira dan menuliskan
hasil tambah pada lembaran kerja.

2. Menulis semula ayat matematik
dalam bentuk lazim.
BBB :
- lemaran kerja.
Contoh soalan:
1.             3  1
                    4
        +  5  6  2
        ________

Langkah 5
(5 minit)

1. Pengayaan.


1. Sediakan kad angka.
2. Minta murid pilih tiga nombor dan tuliskan semula menjadi ayat matematik.
3. Menulis pengiraan
tambah dalam bentuk lazim.

1. Murid pilih kad angka .
2. Tulis semula nombor menjadi ayat matematik.
3. Menulis pengiraan tambah dalam bentuk lazim padan buku rampaian.

BBB :
- kad angka

Penutup
(5 minit)
1.Pengukuhan.
1.Menjawab tiga soalan  kuiz.
2.Menentukan pemenang kuiz.
2. Wakil murid lelaki dan  perempuan menuliskan
jawapan di papan tulis.
BBM :
-Papan tulis
- Pen marker

Refleksi :
1. Seramai 25 / 27 orang murid boleh mengira hasil tambah tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk lazim.
2. Murid yang belum menguasai kemahiran diberi bimbingan oleh guru (aktiviti pemulihan: menambah dalam lingkungan 1000 tanpa mengumpul semula menggunakan pembilang).4

No comments:

Post a Comment